Boomgaardwerk per maand

Inhoud[Verberg]

Algemene teeltaanwijzingen:

Bij het werken in de boomgaard hebben we met de groeicyclus van de vruchtbomen te maken. Het beste kan dan ook bij het opstellen van een werkschema voor de boomgaarden, begonnen worden na de fruitoogst, dus in de maand november. In een aantal maanden zullen dezelfde werkzaamheden terugkeren. Dit omdat het nodig is hierop te blijven controleren (bv. ontwatering: bomen hebben een hekel aan natte voeten), hetzij dat uitvoering in meerdere maanden mogelijk is (zoals bv. bij het planten van bomen, vlgs. de geleerde regels.)

Werkzaamheden per maand:

November:

 • Ontwatering nazien, dus drainage controleren en/of greppels open maken. 
 • Nog voor de vruchtbomen hun blad verliezen lijmbanden om de stammen aanbrengen om de insecten, bij hun gang om in de grond te overwinteren, te vangen.
 • Telkens na storm of harde wind boomgaard controleren op scheefgewaaide bomen. Deze z.s.m. weer recht zetten, grond aanvullen en vasttrappen + gebroken boompalen vervangen en opnieuw vastzetten met boomband.
 • Snoeien inplannen- Rooien van slechte, zieke of omgewaaide bomen
 • In overleg bomen kiezen voor nieuwe aanplant en bomen (laten) bestellen
 • Na ontvangst van nieuwe bomen deze direct planten of onmiddellijk opkuilen tegen uitdroging. Vóór de winter beschermen met gaas tegen wildvraat.

December:

 • Ontwatering controleren (zie onder november) 
 • Na storm of harde wind boomgaard controleren (zie onder november).
 • Rooien van slechte, zieke of omgewaaide bomen
 • Nieuwe bomen inplanten (zie ook november)
 • Beginnen met snoeien (met niet te strenge vorst) en kanker uitsnijden en insmeren met afdekpasta.

Januari:

Werkzaamheden zijn dezelfde als in december

Februari:

Zelfde werkzaamheden als in voorgaande 2 maanden, +

 • Na de vorst de boomgaard bemesten (zie aanwijzingen op het tabblad "Grondregels voor biologische productie"
 • Als de temperatuur al wat oploopt kunt u bij droog weer een bespuiting met kalkzwavel uitvoeren.

Maart:

 • Snoeien afwerken, i.v.m. de knopontwikkeling eerst de peren, dan de appels
 • Controleer nu ook alle bomen of de boombanden en boompalen nog goed zijn, vervang ze anders. Zorg dat uw boomgaard er als een plaatje bij staat
 • Controleer ook of bv. mollen de ontwatering van de boomgaard niet verstoort hebben.
 • Indien er in februari geen gelegenheid was om te bemesten of te bespuiten met kalkzwavel kunt u dit nu doen.

April:

 • Nu echt de laatste gelegenheid om het snoeien van appels af te maken, peren zijn natuurlijk al lang klaar.
 • Bomen planten is alleen nog mogelijk met extra veel nazorg om verdroging te voorkomen. Ook bij de eerder geplante bomen kan het nuttig zijn om regelmatig wat water te geven om verdroging te voorkomen.
 • Voor boomgaard bemesten is het eigenlijk te laat. De toegediende mest komt meer ten goede aan het gras aan de fruitboomwortels. Maar toch.... nog beter laat bemest, dan nooit gemest.
 • Bijenkasten plaatsen in de boomgaarden ter bevordering van bestuiving tijdens de bloei. Bel hiervoor imkerij 't Schuurtje tel. 035-6236282

Mei:

 • Rond de stam (boomspiegel) van jonge bomen in een straat van 30 cm. gras en onkruid weghouden vanwege voedselconcurrentie
 • Let op: Chemische onkruidbestrijding op de bodem is nergens in de boomgaard toegestaan en ook erg slecht voor jonge bomen, dus houdt het onkruid eronder met uittrekken en afmaaien.
 • Pas geplante bomen bij droog weer regelmatig water geven.
 • Regelmatig alle opslag van de stammen van de fruitbomen afbreken.
 • Fruitrassen welke erg veel last hebben van beurtjaren (b.v. Gieser Wildeman) bij zeer overdadige bloei, reeds aan het eind van de bloei wat uitdunnen, om ze zo uit die beurtjarencyclus te halen. 
 • Bij zeer warm weer de perenbomen controleren op perenvuur, bij optreden onmiddellijk aangetaste delen ruim uitzagen of knippen en verbranden.

Juni:

 • Begin van de maand: Vroege pruimen dunnen
 • Rond de stam (boomspiegel) van jonge bomen in een straat van 30 cm. gras en onkruid weghouden vanwege voedselconcurrentie
 • Bij zeer warm weer de perenbomen controleren op perenvuur, bij optreden onmiddellijk aangetaste delen ruim uitzagen of knippen en verbranden
 • Let op: Chemische onkruidbestrijding op de bodem is nergens in de boomgaard toegestaan en ook erg slecht voor jonge bomen, dus houdt het onkruid eronder met uittrekken en afmaaien.
 • Pas geplante bomen bij droog weer regelmatig water geven.
 • Regelmatig alle opslag van de stammen van de fruitbomen afbreken.
 • Bij zeer warm weer de perenbomen controleren op perenvuur, bij optreden onmiddellijk aangetaste delen ruim uitzagen of knippen en verbranden
 • Bij oudere bomen de ongewenste lotvorming op de ruggen van de takken eraf scheuren.

Juli:

 • Late pruimen dunnenNadat junirui is gestopt: Appels en peren controleren en waar nodig vruchtdunning toepassen.
 • Bij oudere bomen de ongewenste lotvorming op de ruggen van de takken eraf scheuren.
 • Jonge bomen verzorgen zoals in juni aangegeven.
 • Bij zeer warm weer de perenbomen controleren op perenvuur, bij optreden onmiddellijk aangetaste delen ruim uitzagen of knippen en verbranden
 • Alvast plukmateriaal, kisten en indien nodig pallets regelen
 • Ladders controleren op deugdelijkheid, zonodig vervangen.
 • Alvast afspraken maken voor organisatie van pluk en afvoer van het fruit in eigen beheer

Augustus:

 • Zorgen voor de oude en jonge fruitbomen: als in juli
 • In overleg zomerfruit oogsten en binnen 2 dagen vlgs. de regels op de aangegeven tijden afleveren bij de koelcel.
 • Afspraken rond pluk en afvoer van fruit in september en oktober nog even doornemen met betrokkenen.

September:

 • Bepalen aan de hand van de verstrekte plukdatalijst, wanneer de vermoedelijke plukdata vallen. Let wel: Deze lijst geeft slechts een indicatie. U dient echter zelf vooraf te controleren of de pitten al bruin beginnen te kleuren en of de maat al voldoende is... Het fruit echter nooit overrijp laten worden, want dan is het ongeschikt voor verwerking en zal het worden afgekeurd. Ook aangepikt en (beginnend) rot fruit wordt om dezelfde reden afgekeurd en geweigerd.
 • Geplukt fruit binnen 2 dagen gesorteerd en van kistkaart en aanvoerbon voorzien afleveren op de afgesproken tijden bij de koelcel, aangezien anders de kwaliteit teveel terugloopt
 • Pruimen en kersen na de pluk snoeien.

Oktober:

 • Behandeling te plukken en aan te voeren rassen van het late fruit: als in september
 • Nog voor de vruchtbomen hun blad verliezen lijmbanden om de stammen aanbrengen om de insecten, bij hun gang om in de grond te overwinteren, te vangen.
 • Loop de boomgaard eens door op bomen die vervangen moeten worden en geef die alvast een merkteken, zodat er in november vlot gerooid kan worden en nieuwe aangeplant.
 • Telkens na storm of harde wind boomgaard controleren op scheefgewaaide bomen. Deze z.s.m. weer recht zetten, grond aanvullen en vasttrappen + gebroken boompalen vervangen en opnieuw vastzetten met boomband.

Additional information