Landschaps Erfgoed Utrecht

De Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart werkt intensief samen met Landschap Erfgoed Utrecht. De doelstelling van de samenwerking is om zoveel mogelijk hoogstamboomgaarden te behouden en boomgaardeigenaren op te leiden om de boomgaard in stand te kunnen houden. Samen worden cursussen georganiseerd van o.a. snoeien, planten, gebruik van de kettingzaag en zeis. Omdat veel eigenaren inmiddels op leeftijd zijn en fysiek niet meer in staat zijn om op de hoge ladder te klimmen worden vrijwilligers opgeleid om de bomen in stand te houden. De hoogstambrigade is een effectieve organisatiie.

Landschap Erfgoed Utrecht geeft advies over het inrichten en beheer van een terrein, maakt kleinschalige natuurontwikkelingsplannen, ondersteunt bij het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen en bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast helpt ze bij de uitvoering van het beheer. Hiermee is Landschap Erfgoed Utrecht de spil in het netwerk voor landschapszorg in de provincie Utrecht. 

Hoogstamfruitboomgaarden in het Krommerijngebied

Hoogstamfruitboomgaarden geven karakter en eigenheid aan het Krommerijngebied. Met hun grillige groei, het loof hoog op de stammen en de prachtige bloei in het voorjaar zijn de hoogstamfruitbomen ware pareltjes in het gebied. Helaas zien we ze steeds minder in het Krommerijngebied. Want om het fruit te plukken moet je een ladder op. En dat is veel werk. Ook het onderhoud van een hoogstamfruitboom vraagt specialistische kennis en kost veel tijd. Bovendien zijn subsidiemogelijkheden beperkt. De teloorgang van de hoogstamfruitboomgaard is een gemis voor het Krommerijngebied. Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in voor het behoud van hoogstamfruitboomgaarden.

Momenteel zijn er nog ruim 300 kleine hoogstamfruitboomgaarden in het Krommerijngebied, meestal peren-, appel- of kersenboomgaarden. De boomgaarden zijn vaak particulier bezit. Veel eigenaren hebben niet de kennis en middelen in huis om hun eigen boomgaard goed te onderhouden. Daarom richt Landschap Erfgoed Utrecht zich in eerste instantie op het behouden van de bestaande boomgaarden.

De Hoogstambrigade
Om de boomgaarden te kunnen behouden heeft Landschap Erfgoed Utrecht een Hoogstambrigade opgericht. Een groep vrijwilligers, die onder begeleiding van een professional, aan de slag gaat om de hoogstamfruitbomen te onderhouden. De brigade bestaat uit liefhebbers en/of eigenaren van een hoogstamfruitboomgaard die gezamenlijk één of meer boomgaarden onderhouden.

Hoogstambrigade

Landschap Erfgoed Utrecht heeft een hoogstambrigade in de Krommerijnstreek opgeleid. Deze vrijwilligers onderhouden vele hoogstamfruitboomgaarden in het gebied. De brigade bestaat uit liefhebbers en/of eigenaren van een hoogstamboomgaard die gezamenlijk fruitboomgaarden onderhouden.

Additional information